คุณประโยชน์ต่อ ผู้ใช้งาน ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง

ไม้อัดฟางข้าว โคโคบอร์ด ได้ผ่านการทดสอบ “ปราศจากการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์” (Formaldehyde Free) จาก SGS (Thailand) Limited มาแล้ว ซึ่งผลทดสอบ แสดงคุณสมบัติที่ดีกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานสากลหลัก ของ 3 ภูมิภาคที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก คือ

  • E1 and E0 Formaldehyde Emission Standards for Green Adhesives (มาตรฐานกลุ่มประเทศยุโรป)
  • Japanese JIS/JAS Formaldehyde Adhesive Emission Standards (มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น)
  • CARB Green Adhesive Formaldehyde Emission Standards  (มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานวิเคราะห์การปล่อยก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์”

จากรายงานวิเคราะห์การปล่อยก๊าซ ฟอร์มาลดีไฮด์ ของ ไม้เทียม ไม้อัด โคโคบอร์ด โดย SGS (Thailand) Limited ได้ใช้วิธีในการทดสอบตามมาตรฐานญี่ปุ่น JIS A 5908:2003

วัดได้ค่าเฉลี่ย 0.03 Mg/l และวัดได้ค่าสูงสุด 0.03 Mg/l หรือ ค่าเฉลี่ย 0.03 ppm และค่าสูงสุด 0.03 ppm

หมายความว่า ไม้เทียม ไม้อัด โคโคบอร์ด ได้เกณฑ์ผ่านมาตรฐานครอบคลุมทั้ง 3 มาตรฐานสากล เนื่องจากค่าการปล่อยสาร ฟอร์มาลดีไฮด์ ออกมาน้อยกว่าที่กำหนดทั้งสิ้น

ค่า 0.03 Mg/l นั้น เป็นค่าปริมาณของสาร ฟอร์มาลดีไฮด์ ที่เหลืออยู่ในตัวของวัตถุดิบตามธรรมชาติ ซึ่งพบได้ในใบไม้ ใบหญ้าตามธรรมชาติทุกชนิด แต่น้อยมากและไม่ทำอันตรายต่อมนุษย์ 

กล่าวได้ว่า การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุทดแทนไม้ หรือ ไม้อัด จาก โคโคบอร์ด เป็นการฉลาดเลือกเพื่อใช้วัสดุที่ดีต่อ คุณภาพชีวิต เพื่อสุขภาพที่ดี ของผู้ใช้และสมาชิกในครอบครัว อย่างแท้จริง

%d bloggers like this: