สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

  1. ที่ปรึกษาการเพิ่มมูลค่า/แปรรูปกากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัสดุตกแต่งภายใน และคำแนะนำเครื่องจักรที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บริการแนะนำ ปรึกษาการรีไซเคิลเฟอร์นิเจอร์ใช้แล้ว และปรับปรุงสภาพ-แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับธุรกิจร้านค้าสาขา โรงแรม และห้างสรรพสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. บริการ: Laser งานไม้  ตัด แกะสลักไม้ด้วย CNC และบริการพิมพ์ด้วย UV บนวัสดุแผ่นเรียบทุกชนิด (UV Print)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ชุดเครื่องจักรผลิตไม้อัดฟางข้าวเชิงพาณิชย์ (ขนาด 60×60 ซม.) สำหรับ SME

ชุดเครื่องจักรผลิตไม้อัดฟางข้าวสำหรับ SME
เครื่องจักรผลิตไม้อัดฟางข้าวสำหรับ SME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้อัดฟางข้าว แบรนด์ PIECEFULL, The Gift by Nature

 

 

%d bloggers like this: