ผลทดสอบคุณสมบัติต่างๆ

ผลทดสอบไม้อัดฟางข้าว : วัสดุสัมผัสอาหาร

มาตรฐาน EN 14372:2004

Child use and care articles. Cutlery and feeding utensils. Safety requirements and tests

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลทดสอบไม้อัดฟางข้าว ทาแลคเกอร์สูตรน้ำ : วัสดุสัมผัสอาหาร

มาตรฐาน EN 14372:2004

Child use and care articles. Cutlery and feeding utensils. Safety requirements and tests

 

ทดสอบไม้อัดฟางข้าวกันลามไฟ มาตรฐานญี่ปุ่น DTS16-00713

                                                                                 translated

 

รายงานทดสอบ คุณสมบัติ ไม้อัดฟางข้าว

kokoboard property

Reported by กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไท

 

 

 

 

 

kokoboard bonding of screwรายงานทดสอบ แรงยึดเหนี่ยวตะปู ไม้อัดฟางข้าว

Reported by กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

 

 

kokoboard Thermal Resistantรายงานทดสอบ ค่าความเป็นฉนวนกันความร้อน ไม้อัดฟางข้าว

Reported by กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

 

kokoboard formaldehyde emissionรายงานวิเคราะห์ การปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ ไม้อัดฟางข้าว

ได้มาตรฐาน super E0

Reported by SGS (Thailand) Limited

 

kokoboard flame retardantรายงานวิเคราะห์ ค่ากันลามไฟ ไม้อัดฟางข้าว

ผ่านมาตรฐาน UL94 – V0

Reported by MTEC a member of NSTDA

 

%d bloggers like this: