หนังสือรับรอง

Upcycle Carbon Footprint

 

 

 

kokoboard USBGCหนังสือรับรองสมาชิกของ U.S. Green Building Council หนังสือรับรอง โดย USGBC

U.S. Green Building Council

LEED เป็นเครื่องหมายชั้นนำที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก หนังสือรับรองจะออกให้สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ที่มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานอาคารสีเขียว

kokoboard material conneXion 2011

 

หนังสือรับรองนวัตกรรมวัสดุใหม่ MATERIAL EXCELLENCE 2011

หนังสือรับรอง โดย Material ConneXion

ผู้นำของโลกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมวัสดุใหม่

 

 

kokoboard material conneXion 2009หนังสือรับรองนวัตกรรมวัสดุใหม่ MATERIAL EXCELLENCE 2009

หนังสือรับรอง โดย Material ConneXion

ผู้นำของโลกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมวัสดุใหม่

%d bloggers like this: