รางวัล

The Venture The Venture, Thailand 2014THAI

thai se award iconSE AWARDS 2014 (Change)

รางวัล โดย สกส.

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

green_challenge_170912-350แผนธุรกิจสีเขียว Postcode Lottery Green Challenge, Netherland 2011

 

 

sankalp-forum-logo-webFinalist, Sankalp Award, India, 2011

 

Climate Cool2รางวัล British Council Climate Champion 2010

รางวัล โดย BRITISH COUNCIL หนังสือรับรองการทดสอบ & รางวัล

%d bloggers like this: