HOME

สินค้าและบริการ

1. ไม้อัดฟางข้าว ขนาด 122×122 ซม. ความหนา 4, 6, 8 และ 10 มม.
(เร็วๆนี้) ไม้อัดฟางข้าว ขนาด 60×60 ซม. ความหนา 4, 6, 8 และ 10 มม
(สั่งทำ ขั้นต่ำ 200 แผ่น) ไม้อัดเปลือกถั่ว ไม้อัดแกลบ

2. การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การผลิตไม้อัดฟางข้าว” สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มส่วนตัว (ไม่เกิน 10 ท่าน) ระยะเวลาการ
อบรม 1 วัน ครอบคลุม ทฤษฎี ปฎิบัติ แนะนำเครื่องมือที่เหมาะสม และทิศทางแนวโน้มตลาด Eco Material สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 093 2595 697 หรืออีเมล์ kokoboard.com หรือส่งคำถามใน messenger ที่ fb. kokoboard

็How to make Rice Strawboard
Workshop “How to make Rice Strawboard”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ชุดเครื่องจักรผลิตไม้อัดฟางข้าวเชิงพาณิชย์ (ขนาด 60×60 ซม.) สำหรับ SME ราคา 1.28 ล้านบาท
ชุดเครื่องจักรผลิตไม้อัดฟางข้าวเชิงพาณิชย์ ขนาด 60×90 ซม. ราคา 1.45 ล้านบาท

ชุดเครื่องจักรผลิตไม้อัดฟางข้าวสำหรับ SME
เครื่องจักรผลิตไม้อัดฟางข้าวสำหรับ SME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ที่ปรึกษาการเพิ่มมูลค่า/แปรรูปกากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัสดุตกแต่งภายใน และคำแนะนำเครื่องจักรที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้อัดฟางข้าว แบรนด์ PIECEFULL, The Gift by Nature

 

6. บริการแนะนำ ปรึกษาการรีไซเคิลเฟอร์นิเจอร์ใช้แล้ว และปรับปรุงสภาพ-แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับธุรกิจร้านค้าสาขา โรงแรม และห้างสรรพสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. บริการ: Laser งานไม้  ตัด แกะสลักไม้ด้วย CNC และบริการพิมพ์ด้วย UV บนวัสดุแผ่นเรียบทุกชนิด (UV Print)