HOME

สินค้าและบริการ

1. ไม้อัดฟางข้าว ขนาด 122×122 ซม. ความหนา 4, 6, 8 และ 10 มม.
(เร็วๆนี้) ไม้อัดฟางข้าว ขนาด 60×60 ซม. ความหนา 4, 6, 8 และ 10 มม
(สั่งทำ ขั้นต่ำ 200 แผ่น) ไม้อัดเปลือกถั่ว ไม้อัดแกลบ

2. ชุดเครื่องจักรผลิตไม้อัดฟางข้าวเชิงพาณิชย์ (ขนาด 60×60 ซม.) สำหรับ SME ราคา 1.28 ล้านบาท
ชุดเครื่องจักรผลิตไม้อัดฟางข้าวเชิงพาณิชย์ ขนาด 60×90 ซม. ราคา 1.45 ล้านบาท

ชุดเครื่องจักรผลิตไม้อัดฟางข้าวสำหรับ SME
เครื่องจักรผลิตไม้อัดฟางข้าวสำหรับ SME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ที่ปรึกษาการเพิ่มมูลค่า/แปรรูปกากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัสดุตกแต่งภายใน และคำแนะนำเครื่องจักรที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้อัดฟางข้าว แบรนด์ PIECEFULL, The Gift by Nature

 

5. บริการแนะนำ ปรึกษาการรีไซเคิลเฟอร์นิเจอร์ใช้แล้ว และปรับปรุงสภาพ-แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับธุรกิจร้านค้าสาขา โรงแรม และห้างสรรพสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. บริการ: Laser งานไม้  ตัด แกะสลักไม้ด้วย CNC และบริการพิมพ์ด้วย UV บนวัสดุแผ่นเรียบทุกชนิด (UV Print)