คุณประโยชน์ หลายมิติ

คุณประโยชน์ต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ลดปัญหาการตัด ไม้ ทำลายป่า ใน’ประเทศไทย’, รักษาระบบนิเวศวิทยา , ลดปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์ , ลดมลพิษทางอากาศรอบตัวเรา , ชะลอ ปัญหาภาวะโลกร้อน , สร้างรายได้แก่เกษตรกร ชุมชนเข้มแข็ง 

ปัญหาการลักลอบตัด ต้นไม้ ทำลายป่า ในประเทศไทย ยังมีความรุนแรงอยู่ทุกวัน ทั้งๆ ที่สัมปทานตัด ไม้ ถูกยกเลิกมาตั้งแต่ปี 2531 แล้ว

คุณประโยชน์ต่อ ผู้ใช้ ครอบครัว ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง , FORMALDEHYDE FREE (Super E-0)

ไม้อัด ฟางข้าว โคโคบอร์ด ได้ผ่านการทดสอบ “การปล่อย ฟอร์มาลดีไฮด์” (Formaldehyde Emission Test) จาก SGS (Thailand) Limited มาแล้ว ซึ่งผลทดสอบ แสดงคุณสมบัติที่ดีกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานสากลหลัก ของ 3 ภูมิภาคที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

คุณประโยชน์ต่องานสถาปัตย์ มันฑนากร

ไม้อัด โคโคบอร์ด นวัตกรรม วัสดุใหม่ของคนไทย มีความแข็งแรง ทนทาน มีคุณสมบัติครบถ้วนได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ มีคุณสมบัติพิเศษ ทนชื้นสูง  กันลามไฟ ด้วยมาตรฐานการทดสอบ UL94-V0 , ปลอดสาร ฟอร์มาลดีไฮด์ (Super E0)  ทนปลวก  มีกลิ่นหอมธรรมชาติ  สวยงามมี เอกลักษณ์

คุณประโยชน์ต่อโครงการอาคารสีเขียว LEED Green Building Certification Program

โคโคบอร์ด เป็นสมาชิกของ U.S. Green Building Council

โคโคบอร์ด ผู้ผลิตวัสดุทดแทนไม้ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมแ ละการพัฒนาอย่างยั่งยืน , สวยงามมี เอกลักษณ์ แข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ ไม้อัด จากโคโคบอร์ด จะมีส่วนช่วยต่อการพิจารณา การให้เครดิต(คะแนน)ของ USGBC ภายใต้โปรแกรมรับรองอาคารสีเขียว LEED

%d bloggers like this: