สวยงามเป็น เอกลักษณ์

banner boardแผ่นไม้ particle board โคโคบอร์ด  มีความหลากหลายของวัสดุกลายเป็นความงามที่มี เอกลักษณ์ สีสัน และลวดลายที่โดดเด่น ซึ่งมีอยู่แล้วในวัสดุธรรมชาติที่เรานำมาอัดเป็นแผ่นไม้

  1. ไม้อัดฟางข้าว

ไม้อัดฟางข้าว ขนาด 122×122 เซนติเมตร  ความหนา  4, 6, 8, 10, 12, 15 และ 20 มิลลิเมตร
2.  แผ่นไม้ particle board ไม้อัดหญ้าแฝก จาก โคโคบอร์ด

ไม้อัดหญ้าแฝก 
ขนาด 122x122 เซนติเมตร  
ความหนา  10, 12, 15 และ 20 มิลลิเมตร

3. แผ่นไม้ particle board ไม้อัดแกลบ จาก โคโคบอร์ด

ไม้อัดแกลบ 
ขนาด 122x122 เซนติเมตร  
ความหนา  10, 12, 15 และ 20 มิลลิเมตร

4. แผ่นไม้ particle board ไม้อัดขุยมะพร้าว จาก โคโคบอร์ด

ไม้อัดขุยมะพร้าว
ขนาด 122x122 เซนติเมตร 
ความหนา 10, 12, 15 และ 20 มิลลิเมตร

 

5. แผ่นไม้ particle board ไม้อัดเปลือกถั่ว จาก โคโคบอร์ด

ไม้อัดเปลือกถั่ว ขนาด 122×122 เซนติเมตร ความหนา 10, 12, 15 และ 20 มิลลิเมตร

 

%d bloggers like this: