รางวัล CHANGE AWARDS

 

Thai Social Enterprise Awards, 2014 : Change Awards

Change Awards Do it AwardsThink Awards

 

 

 

โคโคบอร์ด ได้รับรางวัลเพื่อสนับสนุนและส่งเสิรม กิจการเพื่อสังคมไทย “เปลี่ยน” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ได้รับรางวัลมากว่า 3 เดือนแล้ว แต่เพิ่งมีจังหวะประกาศให้ชาวโลกร่วมยินดีกับ โคโคบอร์ด โครงการนี้นับเป็นกิจกรรมดีๆของ สำนักงานสร้างเสริม กิจการเพื่อสังคม แห่งชาติ เป็นโครงการรางวัลเพือสนับสนุนและส่งเสริม กิจการเพื่อสังคม ไทย จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2557 และนับได้ว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคมไทย มีการแบ่งรางวัลเป็น 3 ระดับได้แก่
1. รางวัล “คิด”สำหรับคนมีไอเดียเพื่อเปลี่ยนสังคมที่อยากทำให้เป็นจริง
2. รางวัล “ทำ” รางวัลสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคมหน้าใหม่ มีไอเดียและมีแผนอยากเริ่มต้นกิจการเพื่อสังคม และ
3. รางวัล “เปลี่ยน” รางวัลสำหรับ กิจการเพื่อสังคม ประสบการณ์พอตัว ที่กำลังหาทางขยายกิจการให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

%d bloggers like this: