การทดสอบ ทนความชื้นสูง

Cyclic Test เป็นวิธีการทดสอบการ ทนความชื้น เราได้ใช้ ไม้อัดฟางข้าว จาก Kokoboard ในการทดสอบร่วมกับ ไม้ PARTICLE BOARD และ ไม้ MDF เฉพาะขั้นตอนที่มีส่วนสำคัญที่สุดบางขั้นตอน จากขั้นตอนทั้งหมดตามนี้

1. นำวัสดุที่ร่วมทดสอบ ต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

2. นำวัสดุไปตากให้แห้ง

3 ทดสอบใส่ในน้ำเย็นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

4. นำวัสดุไปตากให้แห้ง

5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 ให้ครบ 3 รอบ

ขั้นตอนข้างต้นเรียกว่าการทำ Cyclic Test

คลิปด้างล่าง Kokoboard ได้แสดงการทดสอบต้ม ไม้อัดฟางข้าว ในน้ำเดือดเดือด 1 ชั่วโมง โดยทดสอบร่วมกับ ไม้ PARTICLE BOARD และไม้ MDF

คลิปนี้จะทำให้คุณเชื่อมั่นใน ไม้อัดฟางข้าว วัสดุทดแทนไม้ ที่ยอดเยี่ยม จาก Kokoboard ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ‘ทนความชื้น สูง’ จริงๆ

และอีกหนึ่งเหตุการณ์ ในปี 2544 ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย

โรงงานผลิตไม้ ของเราตั้งอยู่ที่ปทุมธานี ก็จมน้ำนาน 1 เดือนครึ่ง หลังน้ำท่วมเราได้เข้าเก็บกวาด พบว่าชุดโต๊ะไม้ จาก ไม้อัดฟางข้าว ที่จมในน้ำมิใช่น้อย ยังคงสภาพใช้งานได้จนปัจจุบัน (เราเจาะจงเพียงทำความสะอาด โดยไม่ซ่อมแซมชุดโต๊ะไม้ โดยยังสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่บริษัทฯ) ในขณะที่โต๊ะทำงานส่วนอื่นที่ทำจาก particle board ได้ยุ่ยคืนสภาพเป็นเยื่อไม้ ล้มกลายเป็นกองขยะใต้น้ำทั้งหมด

%d bloggers like this: