ปลอดภัยต่อชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

p2 editการใช้ผลิตภัณฑ์ แผ่นไม้ จาก โคโคบอร์ด มีส่วนช่วยลดปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศได้กว่า 100-180 ตันต่อปี

โคโคบอร์ด เป็นผู้ประกอบการเล็กๆ ที่ใส่ใจต่อ คุณภาพชีวิต และ สิ่งแวดล้อม  สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีด้วยการผลิต แผ่นไม้ โคโคบอร์ด จากฟางข้าว (ไม้อัด ฟางข้าว) โคโคบอร์ดมีกำลังการผลิตแผ่นไม้ประมาณ 2 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือน แม้จะเป็นปริมาณไม่มากนัก แต่หมายถึงเราใช้ ฟางข้าว เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตราว 260 ตัน จึงเป็นปริมาณ ฟางข้าว ที่รอดพ้นจากการเผาทำลายก่อนฤดูเพาะปลูกใหม่ทุกครั้ง และก็สามารถบอกได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า โคโคบอร์ด ช่วยลดปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศจากการไม่เผาได้มากถึง 180 ตันต่อปี
มีบทความจำนวนมากที่ศึกษาถึงปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ถูกปล่อยขึ้นบนชั้นบรรยากาศอันเนื่องมาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งสรุปโดยย่อให้ท่านทราบโดยง่ายดังนี้

การเผา ฟางข้าว ปริมาณ 1 ตัน ก่อให้เกิด คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศราว 70%, แก๊สมีเธน 0.66% และ nitrous oxide 2.09% ซึ่งส่งผลให้หายใจลำบาก ส่วนต่างๆ ที่เหลือไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้ นอกจากมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลงปนเปื้อนไปกับโลกใบนี้แล้ว คาร์บอนไดออกไซด์ จะยังคงอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานมากกว่า 50-200 ปี

บทความที่เกี่ยวข้องอีกมากมายจากลิงค์ด้านล่างนี้

งานวิจัยจากเวียดนาม

งานวิจัยจากประเทศไทย

บทความจากไทย

บทความวิจัยจากจีน

บทความจากอินเดีย

บทความจากเวียดนาม

งานวิจัยจากแคนาดา

%d bloggers like this: