โคโคบอร์ด ออกงาน Green Living ENERGY EXPO

ไม้อัดหญ้าแฝก ไม้อัดฟางข้าว โคโคบอร์ด ร่วมออกบู๊ทงานรวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

เป็นงานที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การเลือกหาพลังงานทดแทน และการรักษาทรัพยากรโลก รวมถึงเป็นงานที่จะให้ความรู้ใหม่ๆ แก่ผู้เข้าชมงานให้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของโลก

จัดงานระหว่างวันที่ 10-18 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30-21.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5-8

 

%d bloggers like this: