ไม้อัดฟางข้าว ในงาน SET SUSTAINABILITY AWARDS 2015

“ไม้อัดหญ้าแฝก ไม้อัดฟางข้าว โคโคบอร์ด ตัวแทนแห่งวัสดุทางธรรมชาติที่ใกล้ชิดกับสังคมและสิ่งแวดล้อม”

Kokoboard ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมใน พิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืน “SET SUSTAINABILITY AWARDS 2015”

โดยการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ แผ่นไม้อัดฟางข้าว จาก โคโคบอร์ด ใช้ตกแต่งสถานที่จัดงานมอบรางวัล และเป็น ‘วัสดุหลักของโล่รางวัล’

set-award3set-award1set-award2

%d bloggers like this: