ร้านสหกรณ์ สาธิตจุฬาฯ

โครงการ รักษ์โลก GREEN BUILDING เลือกใช้ ไม้อัดหญ้าแฝก, ไม้อัดฟางข้าว จาก โคโคบอร์ด

CUD Shop สหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ออกแบบ : บจก.วิน วรวรรณ
ตกแต่งภายใน : บจก.วิน วรวรรณโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัก ฝ่ายประถม

%d bloggers like this: