กิจการเพื่อสังคม After School #9 – SE Stuck to Scale

Kokoboard ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคม

After School #9 – SE Stuck to Scale

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ NE8T (ติดรถไฟฟ้า ราชเทวี)

“เราไม่อยากขาย kokoboard เป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก รักษา สิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือชาวนาถ้าคนซื้อ ซื้อเพราะความสงสาร…… มันไม่ยั่งยืน”

“ตอนนี้ เรากำลังมองหาดีไซเนอร์ มาช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้โดนใจตลาด เรามีวัตถุดิบที่แตกต่างจากประเทศอื่น เราต้องคิดมากกว่านั้นให้ได้”

“เป้าหมายสูงสุด คือ ให้ชาวบ้านมีโรงอัดไม้ขนาดเล็กของตนเอง และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปขายตลาดโลกได้”

kokoboard in Afterschool 9

ขอขอบคุณ : https://www.facebook.com/schoolofchangemakers

%d bloggers like this: