ไม้อัดฟางข้าว

board rice stawไม้อัดฟางข้าว ใช้ประโยชน์จากฟางข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมากถึง 94% และผ่านการพิสูจน์รับรองกระทั่งได้ใบรับรอง Upcycle Carbon Footprint พิสูจน์ว่าแผ่นโคโคบอร์ดจากฟางข้าว ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาฟาง และกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานน้อยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอัดไม้ปกติ ได้มากถึง 75% เท่ากับว่าไม้อัดฟางข้าว 1 แผ่น หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากมายเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวเอง ที่สำคัญยังช่วยลดปัญหาความต้องการไม้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไม้แผ่นในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อีกด้วย ฉะนั้น มาช่วยกันเป็นพลังใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันดีมั้ย

 

 

termite resistant logo non formaldehyde logo moisture resistant logo flame retardent logo

ผลิตภัณฑ์ ไม้เทียม ใช้ทดแทน ไม้อัด mdf particle board ไม้ระแนง ไม้ฝาเฌอร่า สำหรับ ทำเฟiอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน

มาตรฐาน : เทียบเคียงมาตรฐานเดียวกับแผ่น Particle Board (TIS)
ขนาดแผ่น ไม้อัด
: 122 x 122 เซ็นติเมตร (4.06 ฟุต x 4.06 ฟุต)

ความหนา : 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 มิลลิเมตร

❄วัสดุอัศจรรย์จากท้องทุ่ง❄

ไม้อัดฟางข้าว ในห้องสมุด Material ConneXion ปี 2009

ไม้อัดฟางข้าว ในห้องสมุดวัสดุ http://material.nl/

%d bloggers like this: