mini TK Park

โครงการ รักษ์โลก GREEN BUILDING เลือกใช้ ไม้อัดหญ้าแฝก, ไม้อัดฟางข้าว จาก โคโคบอร์ด

โครงการอุทยานการเรียนรู้ mini TK PARK

หลายท่านอาจจะเคยแวะเข้าใช้บริการอยู่แล้ว โดยไม่ทราบว่าวัสดุที่ใช้ ตกแต่งภายใน พื้นที่ผลิตมาจากฟางข้าว แผ่น ไม้อัด ฟางข้าว จาก โคโคบอร์ด

โครงการนี้ ไม่ได้แสดงพื้นผิวของ ไม้อัด ฟางข้าว โดยใช้วัสดุอื่นปิดทับ

แต่เนื่องจากความใส่ใจในสุขภาพของผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ มีการตัดสินใจเลือก ไม้อัด จาก Kokoboard วัสดุทดแทนไม้ ที่มีความปลอดภัย ปราศจากสาร ฟอร์มาลดีไฮด์ super E0 เพื่อใช้ในการ ตกแต่งภายใน ของโครงการ

ออกแบบ : Archiplan
ตกแต่งภายใน : Patchakorn Construction

อุทยานการเรียนรู้ mini TK Park

%d bloggers like this: