โคโคบอร์ด ผู้เข้ารอบสุดท้าย Green Challenge 2012

เดือนมีนาคม 57  โคโคบอร์ด  ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Green Challenge Deep Dive ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นโครงการอบรม ช่วยเสริมความแข็งแกร่งการทำธุรกิจต่างๆ (รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.greenchallenge.info/MediaDetails/GreenChallengeDeepDive.htm)

สืบเนื่องจากปี 2556 โคโคบอร์ด ผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายในการประกวดแผนธุรกิจสีเขียว ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ Postcode Lottery Green Challenge ซึ่งเป็นการนำรายได้จากการจำหน่ายลอตเตอรี่ในยุโรป เป็นรางวัลสนับสนุนธุรกิจสีเขียว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ช่วยลด คาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศ ซึ่งเป็นโครงการของ Postcode Lottery Green Challenge, Netherland (เขานำกำไรจากการจำหน่ายลอตเตอรี่ในยุโรป เป็นเงินรางวัลสำหรับกิจกรรมดีๆต่างๆ รวมถึงเป็นเงินรางวัลสำหรับธุรกิจดีๆที่มุ่งประเด็นเรื่อง สิ่งแวดล้อม) ปีนี้อค์กรภาคีร่วม DOEN มีกิจกรรมต่อเนื่องในการผลักดันให้ธุรกิจของผู้เข้าส่รอบสุดท้ายเติบโตสู่ตลาดโลก จึงมีโครงการ Green Challenge Deep Dive ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำ วางแผนให้ธุรกิจเติบโตพร้อมการสนับสนุนบางอย่างด้วย ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆจะเริ่มระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับ Piecefull น้องใหม่ของเราที่มีกิจกรรมร่วมกับองค์กรญี่ปุ่นด้วย

%d bloggers like this: