เรือเสด็จทางชลมารค แม่น้ำสะแกกรัง

โครงการ รักษ์โลก GREEN BUILDING เลือกใช้ ไม้อัดหญ้าแฝก, ไม้อัดฟางข้าว จาก โคโคบอร์ด

ภาพบางส่วน เรือพระที่นั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จักรีสิรินธร เสด็จทางชลมารค แม่น้ำสะแกกรัง อุทัยธานี

❤♛

ออกแบบ : Vorranit Co.,Ltd.

ตกแต่งภายใน : Vorranit Co.,Ltd.

รูปถ่าย : Sooksanti Chutipongwiwate, Phiraphat Makeaw

%d bloggers like this: