ร้านอาหารเสวย สาขา อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์

โครงการ รักษ์โลก GREEN BUILDING เลือกใช้ ไม้อัดหญ้าแฝก, ไม้อัดฟางข้าว จาก โคโคบอร์ด

ร้านอาหารเสวย สาขา อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น M2

Seafood and Thai Cuisine

โครงการ รักษ์โลก ใช้แผ่น ไม้อัดฟางข้าว โคโคบอร์ด

ออกแบบ :
ตกแต่งภายใน :ร้านอาหารเสวย สาขา อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์

%d bloggers like this: