สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

New HQ of Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) decorated with Kokoboard > Rice Straw Board on 3rd Fl.

Interior Design : IP-Archtist Co.,Ltd.
FB: ip-archtist

Construction : หจก.ที เค พี อินเทลลิเจ้นท์ 46/94
หมู่ที่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

%d bloggers like this: