โคโคบอร์ด ไม้อัดหญ้าแฝก ไม้อัดฟางข้าว ของไทย

ไม้อัด โคโคบอร์ด เป็น วัสดุทดแทนไม้ ไม้เทียม ที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม และ เพื่อสังคม อย่างแท้จริง ช่วยลดการ ตัดไม้ ลดการเผาวัสดุการเกษตร ลดคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มมูลค่าผลผลิต เพิ่มรายได้เกษตรกร จึงเป็นที่มาของรางวัลชนะเลิศ  THAI SE AWARDS 2014 (Change award) ที่  Kokoboard Co.,Ltd. ได้รับจาก สกส. (สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ)

ไม้อัด ที่ผลิตโดยเรา Kokoboard Co.,Ltd. เป็นวัสดุทดแทนไม้ ที่ได้มาตรฐานคุณสมบัติ ไม้อัด ครบถ้วนตาม รายงานการทดสอบ (Test Report) จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

มีคุณสมบัติพิเศษ แข็งแรง ทนความชื้นสูง ทนปลวก กันลามไฟ และ ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ ฟอร์มัลดีไฮด์ super E0

มีลวดลายพื้นผิวสวยงามเป็น เอกลักษณ์ เฉพาะ ตามวัสดุการเกษตร ที่ใช้เป็นวัตถุดิบการผลิต สามารถโชว์ลวดลายพื้นผิว(Texture) เป็นธรรมชาติ  ได้เสมือนลวดลายผิว ไม้ จริง ลดงบค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองสำหรับการใช้วัสดุปิดผิวอื่น

banner board

รูปตัวอย่างผลิตภัณฑ์