ไม้อัดฟางข้าว จากโคโคบอร์ด ผ่านการทดสอบกันลามไฟมาตรฐานญี่ปุ่นแล้ว
Kokoboard -Rice Straw Board pas the Flammability Test from Japanese Standard

 

 

 

 

 

 

Transleated