เหตุผลที่เลือกใช้แผ่นโคโคบอร์ด

infographic_koko_03_-1024x773แผ่นวัสดุโคโคบอร์ด ได้รับการพัฒนาโดยองค์ความรู้ของคนไทย และผ่านเกณฑ์มาตรฐานเดียวกับแผ่นไม้พาร์ติเกิ้ลบอร์ด ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น ปลอดสารพิษ ปลอดสารฟอร์มัลดีไฮด์  Super E0 มีคุณสมบัติทนชื้นสูงพิเศษ กันลามไฟ ทนปลวก โดยไม่มีการอาบน้ำยาหรือสารเคมีใดๆ กล่าวได้ว่า โคโคบอร์ด คือ วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

:-  โคโคบอร์ด ใช้วัสดุท้องถิ่นในประเทศไทยเป็นหลัก ได้แก่ ฟางข้าว แกลบ เปลือกถั่ว หญ้าแฝก ขุยมะพร้าว และวัสดุต่างๆที่เราให้ค่าว่า เป็นผลพลอยได้จากท้องทุ่ง ไม่ใช่ของเหลือทิ้งที่ต้องกำจัดด้วยการเผา กระทั่งได้แผ่นวัสดุทดแทนไม้ที่ช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าได้ ซึ่งทุกคนมีส่วนสนับสนุน และร่วมมือลดการตัดไม้ ลดคาร์บอนฯ ด้วยการใช้แผ่นโคโคบอร์ดในการตกแต่งบ้าน โครงการ หรือสั่งทำของขวัญของชำร่วยจากแผ่นโคโคบอร์ดได้

:-  โคโคบอร์ดเป็นโรงงานผลิตไม้อัดฟางข้าวเป็นหลัก มีสถานที่ตัง จ.ปทุมธานี ระเทศไทย ลูกค้าทุกท่านจึงมีส่วนช่วยให้ประเทศไม่ต้องเสียดุลย์การค้า

:- ลดปริมาณคาร์บอนฯในอากาศจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ใช้วัสดุในท้องถิ่นเพิ่มคะนนสำหรับโครงการที่ต้องการใบรับรอง LEED

Better Living with Kokoboard, The Environmentally Material

%d bloggers like this: