เครื่องจักรผลิตไม้อัดฟางข้าวเชิงพาณิชย์ สำหรับ SME

ชุดเครื่องจักรผลิตไม้อัดจากของเหลือทิ้งการเกษตร เช่น ฟางข้าว แกลบ เปลือกถั่ว …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวดีสำหรับนักลงทุน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ที่มองหาธุรกิจที่มีศักยภาพ เติบโตได้ มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นฐานของประเทศเกษตรกรรม เราขอเสนอให้ท่านทำธุรกิจการผลิตวัสดุตกแต่งภายในจากของเหลือใช้การเกษตร ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นผลพลอยได้ที่นำมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตวัสดุทดแทนไม้ นั่นคือ ไม้อัดฟางข้าว

โคโคบอร์เริ่มพัฒนาสายการผลิตต้นแบบเพื่อผลิตไม้อัดฟางข้าว ไม้อัดขุยมะพร้าว โดยการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ และสวทช. เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาสายการผลิตไม้อัดฟางข้าวขนาด 122×122 เซนติเมตร หรือ 4.03 ฟุตx 4.03 ฟุต ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เนื่องจากใช้เงินทุนไม่มากเกินไป ซึ่งแตกต่างจากสายการผลิตแผ่น Particle Board หรือ สายการผลิต MDF Board ที่ต้องใช้เงินทุนสูงถึง 700 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าเครื่องจักรที่ยังไม่รวมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และค่าสถานที่หรือสาธารณูปโภคใดๆ ด้วยเงินลงทุนที่สูงมาก ทำให้องค์ความรู้การผลิตแผ่นไม้อยู่ในกลุ่มนักลงทุนขนาดใหญ่เท่านั้น

สายการผลิตไม้อัดฟางข้าวขนาด 60ซม.x60 ซม. ด้วยระบบทำงานแบบ Manual ไม่ใช่ระบบอัตโนมัตินี้ มีความเหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็ก เพราะใช้เงินทุนไม่มาก และรองรับการพัฒนาแผ่นไม้จากวัสดุหลากหลายชนิดได้ในอนาคต เราทำให้ธุรกิจผลิตแผ่นไม้เป็นของผู้ประกอบการรายย่อย ช่วยกันสร้างสรรค์แผ่นวัสดุใหม่ขึ้นในอนาคต ที่สามารถใช้แทนไม้ได้ นับว่าเป็นธุรกิจสร้างสรรค์ และสร้างคุณประโยชน์กับโลก กับสิ่งแวดล้อมได้มากมาย เพราะธุรกิจนี้จะช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาวัสดุเหลือใช้การเกษตร ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯในอากาศ ลดภาวะโลกร้อน ที่สำคัญช่วยรักษาป่าไม้ให้ชุ่มชื่นต่อไป ขณะที่คุณมีวัสดุที่แปลกตา เป็นเอกลักษณ์ แต่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผ่นไม้ ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ไม่ยาก โดยเฉพาะเมื่อท่านมีความสามารถในการแปรรูปไม้เองได้ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าตนเอง เพราะไม่มีใครมีวัสดุที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เท่าคุณ จึงเป็นโอกาส เป็นจุดแข็ง ด้วยการเป็นผู้้สร้างสรรค์วัสดุด้วยตัวเอง

เครื่องจักรผลิตไม้อัดฟางข้าวขนาด 60×60 ซม มาพร้อมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์จำเป็นทุกชนิด เช่น ที่ชั่งน้ำหนักดิจิตอล กาวอัดไม้ กระสอบ ถุงมือหนัง ฯลฯ ที่ช่วยให้ท่านทำงานได้โดยไม่ต้องวุ่นวายหาเอง

ธุรกิจนี้เหมาะสำหรับ SME, วิสาหกิจชุมชน ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมภาคเกษตร รวมถึงหน่วยงานรัฐที่ไม่รู้จะดูแลกำจัดของเสียตามธรรมชาติ เช่น ผักตบชวา เศษใบไม้ใบหญ้าข้างทาง ให้สร้างสรรค์ฺกว่าเดิมได้อย่างไร เราพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาในการดูแลจัดการวัสดุเหล่านั้น โดยใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้ ที่ใช้ได้จริง มีคุณค่า และสร้างสรรค์อย่างที่สุด

สนใจติดต่อที่ 093 2595 697 หรืออีเมล์ kokoboard@yahoo.com

#zerowaste #circulareconomy #upcycle #recycle #ไม้อัดฟางข้าว #wheatboard #ricestrawboard

%d bloggers like this: